Thursday, December 23, 2010

noodiswami naavirode heege.

ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವ ನೀವು ಕೊಡುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಸುತಿರುವಳು ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್.


ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಜಮ್ಮಧರಿನಿಯರೆನ್ನ ಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಸೌಚಾಲಯ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚೀಕರಿಸಲು ಬರುತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಸಲೇ ಬಂದವರು, ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ದಲಾಲರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುವುದು. ದಾಲಾಲರು ಇವರಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಲು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ದಿನ್ನಕ್ಕೆ ೮ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೊಲಸೇ ನಾವು ತೆಗೆಯಲು ಹೆಸುವಾಗ ಇವರಿಗಾಗುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲವೇ?

ಕಸವನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ.

ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೂಮ್ಮೆ ತಂಗಳು, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಯ ಕೊಡುಗುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸ ಕಳ್ಳರೆಂಬ ಬೇರುದು ಬೇರೆ, ವೃತ್ತಿ ಕಳ್ಳರಿರಬಹುದೆಂಬ ಸಂಶಯದ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಇವಲ್ಲ ಇವರ occupational hazard

ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೆ ಹೀಗೆ.

Wednesday, December 22, 2010

tirugaalu thippi

ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ಇಂದು ಯಾತ್ರೆಗಳ ಸಲಹಗಾರತಿಯಾಗಿರುವಳು.


ನನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಯಸುವೆ? ಕಳೆದಸಾರಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೂರು ಎಂದು ಕೇಳಿರುವಳು ಆದೂ multiple choice ಉತ್ತರ ಬರೆದು ಬರೆದು ಮೂರು ಊರುಗಲ್ಳನ್ನು ಆರಿಸಿಯಂದಿರುವಳು

ಭೂಟನ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಡಿಲ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಹಸಿರು ಉಸಿರ ನಾಡು, ವಾಯು ಸಮುದ್ರರ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಬೇರೆಯೇ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತದೆ ಶೀತಲ ಮಲಯ ಮಾರುತದ ಅನುಭವ ಉಷ್ಣ ಸಮುದ್ರಗಾಲಿಯೆಂದ ಬೇರೆ. ವಿಹಾರ, ಲಾಮ, ಇವರ ಲೋಕವನ್ನನುಭಾವಿಸುವ ಕನಸು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಂಗಿಜ್ ಖಾನನ ಮಂಗೋಲಿಯ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಭೂಟಾನ್ನಿನ ನಿರ್ಮಲ್ ಹಸಿರಾದರೆ, ಮಂಗೋಲಿಯ ಉಗ್ರ ಕಂಧು ಬಣ್ಣ, ವನದೆವಿಯು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತೆ ಬರಿದುಭೂಮಿ, ಕ್ರೂರ ಪ್ರದೇಶ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ.

ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಇನ್ಚಾ, ಮಾಯಾ, ಆಜೆಟೆಕ್ಕರ ತಾಯಿಮನೆಯಾದ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ೨೦ ವರ್ಷಗಳಂತರ ಬಾನಲ್ಲೇ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆಎಂದು ಕರೆಯುವ ಪತಿದೇವ.

Monday, December 20, 2010

yellige honti sukumaari?

ಈ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಬಯಸುವೆ ಎಂದು ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ತಾನೇ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ :)


ನಾನೆನ್ನಲೀ?

"ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ ಆ ಹುಡುಗಾಟ?"

ಅನ್ಯ್ವಿ, ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನೆಪು, ಹೆಬ್ರಿಯಿಂದ ಆಗುಂಬೆಗೆ ಹೋಗುವದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಪನ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದ ಊರಿದು ಸಮದ್ರತೀರವು ಮಲನಾಡನ್ನು ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದರ ವಾತಾವರಣವೇ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾಕೊಯೇನೋ ಆ ತಾಣ ಸರಿದೊಡನೆ ಅಪ್ಪನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಗಳು, ಅತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವಪುರ ಬಂದೊಡನೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಗೆಳತಿಯ ಮಗನಾದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಯೆಲ್ಲಿಕೊಡನ ಕರಾಮತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು, ಹರಿಯುವ ಸೀತಾನದಿ, ಅದ್ದನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಬಾಗುವ ಮರಗಳು, ಅಕ್ಕಿಯ ಗದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಬತ್ತತೇನೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಶರದುವಧು ಇದ್ರಿನ್ದವೀ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಂತೋಷ ಹುರುಪು. ಕಡಲನ್ನು ಅಗಲಿ ಬಾಳು ಚಡಪಡಿಸುವ ನನಗೂ "ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನ ಬ್ರಿಂದವನವು ಚಾಚಿತು ತನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕೈಯನೂ?" ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕೆನ್ನಿಸುತದೆ. ನಾನೆಷ್ಟು ಪಟ್ಟಣದ ಬೇಡಗಿಯೆಂದು ಹೆಮ್ಮಪಟ್ಟರೂ ನನ್ನ ಸತ್ಯವಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪುತ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸಿಮೆಂಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೀನಿನಂಥೆ ಚಡಪಡಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ-ಮಲನಾಡುಗಳ ಸಾಂತ್ವನ ಮುಖ್ಯ.

Sunday, December 19, 2010

nannolavina sunday

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ:


ನನ್ನಾಸೆಯ ಸಂಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್,

ನಾನೇನನು ನುಡಿಯಲಿ ನಲ್ಲ ಹೇಳೆಯಾ?

ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಥಮಕಿರಣ ಅಲಾರ್ಮ್ ಗಡಿಯಾರ ವಾದರೆ? ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸ್ಕಾಪಿ ಕೈಗೆ ತಂದುಕೊದುವವರು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲವೆ,ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಕೊಂಡು, ಕಾಲುಚಾಚುಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾನ್ಹದ ಅಡುಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಊಟನೂ ಬೇಡ ಮೂರ್ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಕಾಪಿಕುಡಿದು ತಿರುಗಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಿರುವುದು, ಸಾಮಾನು ಸ್ತಳಧಲ್ಲೇ ಇರುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ತನ್ನ ತಾನು ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಸ್ತ್ರಿಯ ರಂಪವಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಟೊಮೇಟೊ ಸೌಪ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಕುಡಿದು ಮಧುರ ಸಂಗೀತಕೆಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿಯ ಮಡಿ ಸೇರುವುದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲವ್ವೆ?

ಈ ಹಗಲು ಕನಸು ನನ್ನೆಸಾಗುವರೆಗೂ..

ಆದಿತ್ಯವಾರವೆಂದರೆ ಅಗಸನಾಗು, ಸಂತೆಹೂಗು ತರಕಾರಿತಾ, ಕಿರಾಣಿತಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾದ್ರೊಳಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ತಯಾರು ಮಾಡು, ಮನೆ ಸರಿಮಾಡಲು ಸಿಗುವುದು ಒಂದೇ ದಿನ, ಬಚ್ಚಲು ಸೇವೆ ಬೇರೆಆಗಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಂದು ಪಾನಿಪೂರಿ ಹೊಡೆದು ಬರೋಣ.

Saturday, December 18, 2010

nagumogada cheluve

ನನ್ನ ನಗುವಿನ ನಿನಾದವೇನ್ನೆಂದು ಕೆಳುವೆಯೋ ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್,
ನಗುವುದು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ,ನಗುವ ಕೇಳುತ ನಗುವುದತಿಷಯದ ಧರ್ಮ  ನಗುತನಗಿಸುತ ನಕ್ಕು ನಲಿಯುತ ಬಾಳೇ ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ಲಿನ್ಕಿಯಮ್ಮ :) ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ?
೪೫ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನಲಿ? ನಡೆಗಿಂಥ ನುಡಿಚೆನ್ನ ನುಡಿಗಿಂಥ ನಗುಚೇನ್ನ ಅನ್ನಬೇಕೆ ಹೊರತು, ನಡುಗಿಂಥ ನಗುಚೇನ್ನ ಅನ್ನಲಂತ್ಹೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. :) 
ಆದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯೆಯಿಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯಳಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಕಸಿ ನಗುವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದರೆ ನಕ್ಕರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿಳಿಯುವವರೆಗೂ ನಗಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಿರುನಗೆಯೇ ನನ್ನ ಶೃಂಗಾರ. 

Thursday, December 16, 2010

killer instinct

ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಯವಿಲ್ಲಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದಿರೆಂದು ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ಕೇಳಿದಳು,
ಇದೂ ಕೇಳುವ ವಿಷಯವಾ? ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯರನ್ನು ತೋಪಿನಿದ ಹಾರಿಸಿಬಿದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಹರು ಪರಿವಾರದ ಸಧಸ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಿತವಾಗಿ. ಆದರೆ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಲೀ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂಗೆರಿಲಾಲ್ನಂಥೆ ಕನಸು ಕಾಣುತಿರುವೇ 

If there were no consequences of whats, the most evil thing I would do.
Does one need to ask? Line up all the politicians, the Sonias, Priyankas and Rahul and shoot them dead. But  unfortunately consequences do exists so I restrict myself to performing this act like Mungerilal does—in my dream.

Thursday, December 9, 2010

akkana mantra

ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಲಹೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ.


ನಾನೋ ನನ್ನದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಲಕೈಗೆ ಎಡಕೈ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ದಿನಬೆಳಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲಿಯಿಟ್ಟೆ ಅದೆಲ್ಲಿಯಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ. ಭಾವನವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ, ಅವರು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲಿರಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸುತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ದಿನದ ಗೊಳುನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಕಿರು ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಷಿಸಿದಳು ಅಂದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. :)

Wednesday, December 8, 2010

Kannada-- travel through sringeri.

 ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ನೆನಪು.


ಮುಜಾವ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಪೆರದೂರು, ಶಿವಪುರ, ದಾಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಲುಪಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮಲನಾದ ನಿಸರ್ಗ. ಆಗುಂಬೆ, ಶೃಂಗೇರಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನ್ಗೆರಿಯಿನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ದಾಳಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲವಿಲ್ಲ ಗುರುದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದೆವು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರತೀ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತಿದ್ದರು ಗುರುಗಳು. ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ಅದೇ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದ ಅನುಭವ.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಕಂಡ ಅನ್ಜೀರದ ಮರ, ಬೇರಿಂದಲೂ ಅಂಗೀರ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು, ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ವಟುವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಲಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಲಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಹರಿವನದಿಯಲ್ಲಿಯ ಮೀನು, ಮುಂಡಕ್ಕಿ ಎಸೆದರು ಅದರೆಡೆಗೆ ಬರುವುದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದೇ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ರಸ್ಕ್ ಎಸೆದರೆ ದಡೀರೆಂದು ಹಾಜೀರ್. ಕಿವಿ ಸುರಿದ ಮೀನಿನ ದರ್ಶರ್ನವೂ ಆಯಿತು.

ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನkaaಯಿ ಇತ್ಯಾದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು.

Tuesday, December 7, 2010

shravana sukha

ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾವೊರಿತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ?


ಈ ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೋ?

ನನ್ನಂಥಃ ನಿಶಬ್ಧ ಪ್ರಿಯಳು ಏನೆಂದು ಬರೆಯಬೇಕು? ನನಗೋ ಮನೆಯ ನಿತ್ಯಶಬ್ದಗಳೇ ಪ್ರಿಯ.

ಅಪ್ಪ ಕಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಡುತಿದ್ದ ಕುರುಡು ಸುಬ್ಬಿ ಬಂದಳು ಇಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಚ್ಕಾಲುಗೀತೆಯಾಗುತಿದ್ದ ನಾನೊಂದು ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ . ಮರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲು ಅಡಿಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಟಮಟಾ-- ಅಂದ್ರೆ ಉಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆಯುತಿರುತದೆ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ವತಿ. "ಕ್ಯಾ ಗಜ್ಯಬ್ ಕೆ ಜಲ್ವೆ ತೆರೆ ಪಾರೋ " ಅಡಿಗೆಯ ಮನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷುಡು ಶಿವುನಿಕೂ ಭೂಶುಡು" ಎಂದು ಹಾಡಿದರೆ ಬಟ್ಟೆvaಣಗಿಸುವಾಗ "ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಸೋದರಿ " ಇಲ್ಲಾ "ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೂ " ಯಾವುದಾದರು ಕೃತಿ ಸ್ಮರಿಸುತಿರುವರು. ಪೇಪರ್ ಓದಿಮುಗಿದಮೇಲೆ "ಎಂದರೂ ಮಹಾನುಭಾವುಲು " ನಾವು ಸಾಗುತಿರುವ ದಾರಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ವೆಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು "ಮಾಕೆಲರ ವಿಚಾರಮೋ ಮರುಗನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ.." ಎಂದು ಉಸಿರಿನಡಿ ಹಾದಲಾರಮ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಪತಿದೇವರು "ಭಾಸ್ಕರ ಹೇ ಗಗನ ರಾಜ " ಎಂದು ಮೈಕಾಸುರನಿಗೆ (ಮೈಕ್ ಅಸುರ ) ಸಾವಾಲು ಎಸೆದರೆ "ಆಲ್ ಇಜ್ ವೆಲ್! "

ಆದರೆ ಅತಿ ಮದುರವಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಂದರೆ,ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜಾನಕಿ ತನ್ನ ಮಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವಧಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್.ಅರ.ಕೆ.ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಪಾಟ್.ಕಂ

Monday, December 6, 2010

kasadoddi konkana railway

ನಾವು ರೈಲ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ದಿಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಜನಾಂಗ. ಹೇರ ಫೇರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಸೌಚಾಳಯವಿಲ್ಲ ರೈಲ್ ಪತ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸು ಎನ್ನುತಾರೆ.


ಹೋದವಾರ ತೌವರಿಗೆ ಹೋಗುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮಡಗೊಂವು ರೈಲು ನಿಲ್ಲುಧನದಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗ್ಗಗಿ ನಿಂತ್ತಿದೆವು.ಜೈಪುರದ ಮರುಸಾಗರ ಎಕ್ಷ್ಪ್ರೆಸ್ಸ ಬಂದಿತು, ನೆರೆಯ ಮಲಯಾಳೀ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಬೀಡು. ಬೋಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಣಿಗಳಿಗೊ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ. ಮಲಬಾರ್ ಪರೋಟಾಗಳ ವಿತರೆನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ದನ್ನು ಸುತ್ತಿತಂದ ಪಪೆರ್ರನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಎಸದ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಸದಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪಾಪ ವೇಳೆ ಶ್ರಮಗಳ ಅಡಚಣೆ. ಪರೋಟ ತಿಂದ ಮಾಹಶಯರು (ಕಸದಬುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಿನ್ದಿರುವರು)ಆದರೂ ರೈಲ್ ಪಟ್ಟ್ರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಸದ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಮುಂದೆ ಫ್ರೂಟಿ ಕುಡಿದು ಅದರ ಪೊಟ್ಟಣ -- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ. ಕಾವಲು ಕಾಯುತಿದ್ದ ಪೊಲಿಸನೆಆಗ್ಲಿ ಮಾರಿದ ಅಂಗಡಿಯವನೆ ಆಗಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಕಸದಬುಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸೆಯಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ನಾನೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ, "ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯೋ ಅಂದರೆ, ಪೋಲಿಸನು ನಕ್ಕು ನನ್ಗನ್ನುತ್ತಾನೆ,"ಮೇಡಂ, ನಾವು ತೊಂಬಾ backwardu ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರವಲ್ಲ"ಇದು ಸಿಂಗಪುರವಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಸಬಿಕ್ಕಲು ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ?

ತ್ರೈನಿನೊಳಗೆ ಅನ್ನದತರಾದ ಭಟ್ ಕಾತೆರೆರ್ಸ್,ಚಾ, ಕಾಪಿ ತಂದರೆ ಸಾಮಂತೆಯಿಂದ, ನೆಲ,ಬೆನ್ಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚುತಾರೆ. ಚಾ ಕುಡಿದು ಕಸ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ "ಏನು ಮೇಡಂ ಭಾಲಿಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತೀರಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ" ವೌ ಹೊರಗೆ ಗದ್ದೆ, ಹಾದಿ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆನಂತೆ?

Sunday, December 5, 2010

ninna neenu maretare?

ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ನನ್ನ "ಮೋಟೋ " ತಿಳಿಯ ಬಯಸುತಿದೆ, ಮೊಟೋವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಿ? ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಬ್ದಕೋಷ ಓದಿದರೆ -- ಧ್ಯೆಯೇ, ಆದರ್ಶ, ಜೀವಾನ್ದುದ್ದೇಶ ಎಂದು ಸಾರುತಿದೆ, 
ಜೀವನ್ದ್ದುಶ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳು, ನನ್ನ್ಗೆನೋ ಮೋಟೋ ಅಂದರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಂತವೆಂದು ತೋರುತಿದೆ, ಏನೆ ಇರಲಿ ಧ್ಯೆಯೇನೋ ಸಿದ್ದನ್ತವೋ ನನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂದು ಅನ್ಯರೊಡನೆ ಬಾಳುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತದೆ ಅಲ್ಲವ? 
ನಿನ್ನ ನೀನು ಮರೆತರೇನು ಸುಖವಿದೆ? ತನ್ನತನವ ಮರೆತರೇನು ಸುಖವಿದೆ?
ಈ  ವಿಚಾರಗಳೇ ನನ್ನ ನ್ರತ್ಯ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾದ ಆದರ, ನವರಾತ್ರಿಯ ನವದುರ್ಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ನವಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

kade tuttu.

ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೇ ಊಟವಾದರೆ ನಾನೇನು ತಿನ್ನಬಯಸುವೆ?
ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೋ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಪೇಚಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ. ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಹಾಗೂ ಮೊಸರನ್ನವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ತೆರ್ನೆತ್ವಾಸಿಗಳಾದ ಏನ್.ಅರ,ಕೆ  ಅಂದರೆ  ನೋಂ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಟ್ತಂದು ತಿಳಿದರು, ಪೆಚಾದುವವರು ನಮ್ಮ ದೇಶೀ ವಿದೇಶಿಯರು, "ಒಹ್! ತುವರ್ದಾಲ್ pulao" ಎಂದು ಒಬ್ಬಳು ಕರೆದರೆ, ವಾಟ್'ಸ ಇಟ್ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, "ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗುರ್ತ್ ಯೌ ಕ್ನೌ " ಪರವಾಗಿಲ್ಲವೇ, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ ಗೆ ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. "ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಸಾಲ  ಬಾತ್ no" ಎಂದು ತ್ಯಾಕರೆನಾಡಿನ ವೀರ ಮರಾಟಿ ತಾಯಿ. ಮೊಸರನ್ನ್ಕ್ಕೆ, ದಹಿ-ಬುತ್ತಿ ಯಂಬ ನಾಮಕರಣವೂ ಕೇಳಿಬಂತು.  ಇವೆಲ್ಲಗಿಂಥಲೂ ನನ್ನಗೆ ಹಸ್ಯಮಯವೆಸಿದ್ದು ನನ್ನ ೨ ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಉತ್ತರ "ಹಾಲು ನೂಡಲ್ಸ್ " ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದನಂತರ  ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಶ್ಯಾಮಿಗೆ ಪಾಯಸವೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 

Friday, December 3, 2010

samparkakranti

ಇಂದು ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ "ನಿಮಗೆ ಸಧ್ಯ ಯಾವ ಒತ್ತಡವಿದೆ? " 
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕರಿಕೆಳಗೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಇಂದರಿಂದ  ಒಂದುಹೊದೆಥಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕ್ಕಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆತ್ತೋ ಅದು ಕನ್ನಮುಚಾಳೆ ಆಡುತಿದೆ, ಬ್ರಮರದ್ವಾನಿ ಸಂಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ಹಿದೆ, ಕಾರು ಓಡಿಸಲು ನನಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸೆ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ  ಇದೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ರಾಂತಿ ಇರಬೇಕು.

Wednesday, December 1, 2010

cinema cinema

ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ಪ್ರನ್ಶ್ನೆ  ಇಂದು ,"ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ "
ನಿಜ ಹೇಳಲು ನಾನು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಆದರು ನನ್ನ ನನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ "ಬಹಾದುರ್ ಗಂಡು" 
ಆಗ ನಾನು ಐದನೇ ತರಗತಿ, ತಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮ ಮೂರನೆಯ ತರಗತಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಟಕ್ಕೆ ಬಂದದಿನ ಹಬ್ಬ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ, ಶಾಂತರಾಮ್ ನಾನು ಪಪ್ಪಾ  ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗುತಿತ್ತು ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಉಡುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲದೋಸೆ ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕಬಂದರ ಈಗ ಹೆಸರೂ ನನಪಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒನ್ನೊಂದು ಅಮರಚಿತ್ರ ಕಥೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಪ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಬ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನೆಮಕ್ಕು ನಾವು ರೆಡಿ. ಹತ್ತಿರದ ಜ್ಯೋತಿ ತಲ್ಕೀಸ್-ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರ ಬಹಾದುರ್ ಗಂಡು,ತಮ್ಮನಿಗೋ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೀರೋ, ಸೊ ನಾವು ಬಹಾದುರ್ ಗಂಡು ನೋಡಿತು, ಮತ್ತೆ  ಹೊಟ್ಟೆಪೂಜೆ ವೇಳೆ. ಕೋಮಲ್'ಸ  ಕಟ್ಲೆಟ್  ಚಾಕಲೇಟ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಔತಣ. ಮತ್ತೆ ಮರುಳಿ ಮನೆಗೆ, ಬರುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮನ ಬಹಾದುರ್ ಗಂಡು ಗುಣಗಾನ, ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಉಳಿದ ನನಪುಗಳು, ಈ ಸ್ಮ್ರಿತಿಯು ಅಮಾಯಕ ಬಾಲ್ಯದ್ದೋ, ಅಪರುಪಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸಹವಾಸವೋ ಅರಿಯೆ, ಆದರೂ ಸ್ಮರಣಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಬಹಾದುರ್ ಗಂಡು.

Tuesday, November 30, 2010

ha! roommate!

ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್, ಕನ್ನಡ ಬರೆಯದೆ ವರುಷಗಳು ಆಗಿವೆ ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಅಂಥಾ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪುತಿದ್ದುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓದುರಗರದ್ದು
ಈಗ ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ "ಯುವರ್ ರೂಮ್ಮತೆ horror" ಅಂದರೆ "ನನ್ನ ಸಹವಾಸಿಯಿಂದಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ  "
ಹಾಸ್ಟೆಲ್-ವಾಸವೇ ಮಾಡದ ನಾನು ಎನ್ನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ?
ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆಯೂ? ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗುತಿದ್ಡನೆ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಪತಿಮಹಾಷಯರೋ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಯೆನುಇಲ್ಲ.
ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ತಾಯಿಯಂದಿರಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಣ ಗೊಣಸಲೂ ಇಲ್ಲ.ಯಾಕಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಉರ್ಮಿಲೆಯಂತೆ ಮಲಗುವ ಮಕ್ಕಳು.ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದಲೆಂದು ಎದ್ದರೂ ಆ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನೇ ಆಗಬೇಕು.
ನನ್ನಗೆ ಕಿರುಕೋಳ ಕೊಟ್ಟ ಅಥಿತಿಯಂದರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇಲಿರಾಯ. ತಿಂಡಿತಿನಿಸು ತಿಂದಿದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಅನ್ನುತಿರಲ್ಲಿಲಾ ಆದರೆ,ನನ್ನ ತಪ್ಪರ್ವರೆ ದಬ್ಬಿಗಳೇ ಅದರ ಔತಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿದರೂ ಹುಡುಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿತು, ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮ್ಯವಾಗಿರುವ ನಾನಾ ಪತಿಮಹಾಷಯರನ್ನು ಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳಾದರು.ಇಲಿ ಬೋನೆನ್ನೋದು ತಂದು ಇಲಿರಾಯನಿಂದ  ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸಿದರು ಆದರೆ,ಇನ್ನುಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪರ್ವರೆ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲಿಗಳು ಜಾಪಣಿಯಾದರೂ ಮೇರ ದಿಲ್ ಹಾಯ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ. 

Wednesday, November 24, 2010

Bag it

!my wallet I forgot it.


The bank card—it’s in my other purse,

Another time was my friend who upturned and bag for a wallet and the things like a disposable spoon, a cache of candy wrappers, and no wallet.

But how do we decide what to carry in our handbag. Remember handbag is a wee bit different from your wallet. To a woman her handbag is micro cosmos

If fengshui was the art of harnessing energy it should apply to the handbag too, after all that is where we put in our prosperity (read money)

Here’s to fengshui your handbag. (Courtesy masters academy) the fundamental rule of fengshui is when you bring something in, you throw something out this is about moving on in life.

• Size of the bag depends on how many things you need to carry.

• Cleaning the bag regularly say at least once a week is essential.

• Make of list of what you really require and toss the rest out.

• Organize and choose the right compartment for the right object basically depending on the utility.

For those who are constantly changing handbags it is essentially to choose one depending on where they are headed.

Some things are required everyday and the others change with the appointment

Handbag

• Wallet

o Some identification

o Cash up to Rs,100/-

o Credit/debit card

o License

o Grocery store card.

o Membership card

• Keys keep this minimum

o Office

o Home

o Vehicle

• Cell phone

o List emergency numbers

• Cosmetics(keep these in one pouch)

o Hand sanitizer

o Compact

o Comb

o Lipstick

o Purse perfume

• Business

o Notepad/organizer

o Pen

o Business cards.

• Prescription medication and emergency ones like

o Band-Aid

o Aspirin

o Sanitary towel/tampon.

• Sunglasses

• Miniature torch.

• Bottle of water.

• One folded cloth bag for emergency shopping

Those prone to acne need to carry

• Ponytail holder/headband

• Acne cleansing pads

Actually one needs to treat money with lot of respect; it needs to put away tidily in the wallet and not just stuffed any place. Having a coin pouch may be a very good practise though most wallets come with one.

My friend says carry joy and faith in your wallet she has a picture of her family and deity.

Another feels that one of those fold able umbrella’s are a must with her.

Choosing the right colour.

Black discretion and status

Red energises

Brown safety

Green-yellow attracts wealth

Pink-orange attracts romance.

Size

Large handbags make you look small

Small handbag’s make you look big. 

The best thing ever was what I learnt from fly lady. What she said was every Friday cleans up your handbag and what you don’t need just junk it.

Monday, October 18, 2010

team steam

In the past few years of working with theater groups I find that there is always a force who collects and drives the team, we can choose to call the person the leader or the team builder.
Ask any MBA student the qualities of a leader, they would just rattle—integrity, fairness, kindness, listening skills, having a vision the ability to motivate the ability to delegate. But one thing they do not say to empower and honor the empowerment.
Invariable the person is pretty aggressive, and focused delegates and demands that the delegation is honored.
The team leader has amazing capacity to plan and schedule, they also do it with a leash.
Organizing would also mean empowering and ensuring communication which is a large lacuna, and many a times  enquiry is equated to questioning (I must confess I’ve reacted so couple of times.) the modes of communications also vary someone could call up, some else would write, one needs to assess the situation on the urgency.
Some where along the way there is lack of empowerment and that I would translate as lack of faith or a certain amount of bigotry that there is only way to Rome.   
Even appreciation I noticed is very self-flattering, I have done it, and all of you have helped me is the underlying message, I have yet to come across a leader who would say we have done. Genuine appreciation goes a long way.
These are just my observation, thankfully I am neither a leader, nor a team worker I am a humble onlooker who has the luxury of having an opinion – which an expert is denied.

Monday, October 4, 2010

Narcissism

We are all great lovers of beauty we love seeing it everywhere appreciating it in others. When it comes to ourselves we somehow fail to do it, even if somebody does he/she is accused of narcissism.
We look at ourselves in the mirror with certain expectations and preconceived notions; we can only see the blemishes and short comings. Sometimes we our beauty in a shallow way noticing how well we conform to patterns, social norms but failing to se and accept the beauty within.
If we accept the beauty of who we are then we can free up so much of energy. we depend on appreciation and feed back is less, measuring to a social ideal it becomes less relevant.
The nrtya yoga helps us release this baggage within ourselves and summoning for the spirit that dwells within us. It is the heady combination of the divine spirit and the human body that convey beauty more accurate than anything else.
Surrounding ourselves with photographs of family that resemble us, with events captured in a unguarded picture, are always to put us in touch with ourselves. The best though is to look at ourselves in the mirror each morning, look into our eyes and see the beauty within, to hell with narcissism. 

Sunday, October 3, 2010

the tortoise and the hare.

The tortoise and the hare.
We are all told this story as kids, how the hare lost out because he was over confident. The focus of the story is always the hare.
Just in case we do pause to give the tortoise his due its that oh! He was stead fast. It is always patronizing.
Thinking about it all the  tortoise I think deserves more credit:
·         Without the tortoise the hare would have no one to race.
·         He accepted the challenge knowing fully well that he would loose. He must have been ridiculed or counseled against committing hara-kiri
·         He gave his 100% again knowing well that he was doomed to loose.
I like to think that the Tortoise won, because he was willing to risk, he was willing to dedicate himself, and not because the Hare was over confident.

Tuesday, September 14, 2010

kantasammita

Kanta sammita – the infered.
Literary compositions in sanskrit ar either
·         Guru sammita             scriptures with do’s and don’t like the vedas.
·         Sakhi sammita             epics that make ethical lessons palpable and palatable.
·         Kantasammita             poetry and drama her things are not stated but is left to infernce.
Since I work more with poetry and drama, inferences play an important role in intepreting and presenting. One thing that stuck to me about both Ramayana and Mahabharat  is the corollaries that can be drawn
v  The life of a forest dweller is  romanticized.
v  The fact that it can be enjoyed if if one has the mind to attune to nature which vibrates in beauty and in that one can live in love and peace.
v  Ambition and violence are part of heroic ideals, they are not sinful in themelseves but become siful only when they are lead to other sinds.
v  Mans normal instincts demand legitimate satisfication and fulfilment. It is not sinful to satisfy them.
v  Violation of social harmony is a sin.
Interestingly Tapas deos not purify or enrich a character, for example Vishwamitra, his ego and aggression stays intact, it  empowered by his Tapas.

Friday, September 3, 2010

Embracing womanhood

When a woman honors that she is all women collectively move closer to becoming what they are capable of being.
There are many ways and myriad reasons for women to honor and embraces all that they are. And when any individual woman chooses to do so all women collectively move closer to becoming what they are and are truly capable of being. By honoring her experience and be willing to share it with others. She teaches as she learns. When she can trust herself and inner voice she teaches people around her to trust as well. Clasping hands with family members, and friends, co workers and strangers in a shared walk through the journey of life she allows all to see the self respect she possesses and accepts their respect too. This respect could be offered through look work and deed.
When a woman can look back into her past doing so without regret and instead of seeing only lessons brought to her current strength and wisdom she embraces the fullness of experience she helps those around her to build upon the past as she does. And when she chooses to create her desires, she places her power in the present and moves forward with life to the future.
Seeing her divinity a woman learns torecongnize the divinity in all women. She then can see her body as a temple, appreciating its feminine form and function regardless of what age or stage of life she finds herself. She can enjoy all that it brings to her experience and appreciated other women and their experiences as well. Rather than seeing other women as competition she can look around her to see the cycle of life in the beauty of other women, reminding her of her own radiance.
She can celebrate all the aspects that make her a be worth of praise, dancing to express the physical, speaking to express the intellect, sharing emotions and leading the way with her spiritual guidance. Embracing her womanhood reveals the facets that allow her to shine with beauty and strength of a diamond to illuminate her world.

Thursday, September 2, 2010

sending yourself sunshine

Sending your self sunshine.
There are parts and moods in us that we don’t know appreciate, we like to call it the dark side of us. It has kind of become a norm to accept the darkness sometimes even gloat over it.
The worked we accept our darkness as one part of the picture the more easily we can also allow and accept our light.
When things go wrong it is easy to get into a bad mood, and that bad mood has a way of spiraling out and affecting our life fro days to come. In the same way when we feel bad about ourselves we tend to act in ways that have repercussions again creating a negative vibe that can negatively influence the next several days. While it is important that we allow ourselves to feel what we feel and to be genuine we do not have to complete surrender to a dark mood or feeling of self doubt. Infact the more we simply allow and accept our darkness as one part of the picture, the more easily we can also allow and accept our light. In this vein we can temper our grey moods with injection of sunshine in the form of sending good wishes to ourselves for the next 24hrs.
If you feel a bad mood coming on or find yourself plagued with negative feelings take a moment to acknowledge that. At the same time, recognize that things can and will change and that you can still have a good day, or good week especially if take the time to visualize that for yourself. This is a great way to support yourself. You are sending yourself love and warmth as well as encouraging yourself to keep going.
I wish I could think of some innovative way of sending love and good wishes ahead to myself as well as everyone I encounter.   

Monday, August 30, 2010

Accepting apologies

We say “its okay” when somebody has wronged us which energetically is allowing for the behavior to happen again.
In life there will always be times when we are affected by actions of another person. When this happens we often receive an apology more often than not we say ,”it’s alright” or “its okay” and by saying this we are allowing accepting and giving permission for the behavior to happen again. When say “thank you” or “I accept your apology,” we are forced to face our feeling rather than ignore them.
There are many of us who feel it is easier to brush off how we really feel than to express our discomfort with something that has happened to us. While this may initially seem like the best thing to do, what it really does is put into an unending patter of behavior. Since we are not honest with another person, we continue the cycle of letting them overstep our emotional limits time and again. By doing this we place ourselves in the position of victim. We can put an end to this karmic chain by first acknowledging to the other person we accept their request for forgiveness, often a simple “thank you” is enough. To truly create a greater sense of harmony in our relationship however we need to gently and with compassion express our concerns about what has transpired. By taking a deep breathe and calling upon the deepest part of our spirit we can usually find the right to say and verbalize them in a way that lets the other person recognize. The consequence of what they have done.
If we can remember that our response to others is important, we can begin to realize that trust and forgiveness go hand in hand. And we react in a way that engenders a great amount of honesty and candor we will establish a more  positive and empowering way of being  and interacting with others.

Friday, August 27, 2010

the blame game

Burdensome Feelings
Blaming Others
Blaming sets up a situation in which it becomes difficult to move forward and puts resolution in the hands of others.

As we begin to truly understand that the world outside of us is a reflection of the world inside of us, we may feel confused about who is to blame for the problems in our lives. If we had a difficult childhood, we may wonder how we can take responsibility for that, and in our current relationships, the same question arises. We all know that blaming others is the opposite of taking responsibility, but we may not understand how to take responsibility for things that we don’t truly feel responsible for. We may blame our parents for our low self-esteem, and we may blame our current partner for exacerbating it with their unconscious behavior. Objectively, this seems to make sense. After all, it is not our fault if our parents were irresponsible or unkind, and we are not to blame for our partner’s bad behavior.

Perhaps the problem lies with the activity of blaming. Whether we blame others or blame ourselves, there is something aggressive and unkind about it. It sets up a situation in which it becomes difficult to move forward under the burdensome feelings of shame and guilt that arise. It also puts the resolution of our pain in the hands of someone other than us. Ultimately, we cannot insist that someone else take responsibility for their actions; only they can make that choice when they are ready. In the meantime, if we want to move forward with our lives instead of waiting around for something that may or may not happen, we begin to see the wisdom of taking the situation into our own hands.

We do this by forgiving our parents, even if they have not asked for our forgiveness, so that we can be free. We end the abusive relationship with our partner, who may never admit to any wrongdoing, because we are willing to take responsibility for how we are treated. In short, we love ourselves as we want to be loved and create the life we know we deserve. We leave the resolution of the wrongs committed against us in the hands of the universe, releasing ourselves to live a life free of blame.

Tuesday, August 24, 2010

the great Rakhi saga

Yesterday was Raksha bandhan,


It reminded me of my senior Dr.Jegadeeshan, he must be in some corner of Malaysia every rakhi brings back memories of him. He would be desolate on the day to quote him”I hate this festival-la, all girls turn up uh to tie rakhi, there are so many that I can’t lift my hand-la they don’t see-yah that it massacres my reputation as Casanova-la.”

Another classmate was thoroughly upset when he heard us saying that he was very brotherly.

The greatest bhaiyyaland festival, marketed by bollywood after Karwah chauth. This event has well supported by Archie’s, and any other commercial venture piggy riding on the great Indian culture, of bhaiyyaland.

My granddad told me no self respecting south Indian girl should tie a rakhi, considering that the south is a matriarchal and sometimes matrilineal society. Women are as educated as the men.

Another friend had another way of putting it, all the KMC and MIT crowd out there this was from Anupa Chaco she reckoned that the festival of Rakhi was there because our culture could not accept the platonic relationship between a man and woman. It had to be either the ever glorified holy brother-sister or the sexual kind.

Declaring XYZ is my Rakhi brother seem to make it all respectable.

Yet I can’t imagine tying a Rakhi to Manoj, he is my friend, probably with Anupa being far away my best one, trying to label this bonding into the bracket of bhaiyya-behen would be the ultimate insult of our friendship. Why is it so difficult to accept that someone is a friend, he or she is such a good friend, the person ceases to exist in physical form the person being male or female is irrelevant.

Why is it necessary to label bonding? Is it a way of re-enforcing boundaries that society binds us with?(after all the respectable society does not know of incest)

why can’t we just accept a good friend and thank god for the beautiful gift?

the wives

Sunday times carried an interesting article about the first wives club. Made up of celebrity wives who were given the royal ditch when her husband moved on younger pastures.


The sense of guilt, wonderment of what went wrong, explaining to the kids, coping up with the kids are all difficult. It even more hurting to face the sympathy or the pity of the family and peer group. A single non-compliance would be pointed out ha! She has XYZ fault because of which ABC suffered and the man moved on.

These are the obvious separated ones. The Indian community has a new one, where husbands are hooked on a mistress who is far more enticing. In this case the first wife does not even get emotional support, forget the sympathy part of it. I am talking of the victim of the newly catching epidemic called spirituality.

This mistress comes with a golden halo and social adulation.

The wife is supposed to understand, support the husband in this cause. Listen to the gibes as to how horrid she must be if her husband had to turn to spiritual support. From other spiritual enthusiastic the refrain is how blessed the wife must be.

Right from Yashodhara to tukaram’s wife to these women have borne the brunt of single parenting, financial challenges, in addition to a guilt trip what could I have done differently that my marriage would be saved. Life becomes one courtroom ordeal where one has to constantly defend oneself, family, friends, children other male predators.

Its always the mother who pays the price.

Tuesday, August 17, 2010

taking a break from what you are doing.

A new approach


Taking a from what you are doing

There was this beautiful thing that I read some time back, when something was not happening the way you want it, and it kept getting blocked then the great idea would be to put into a box and leave it for god to solve.

But what things that occupies all our mind and energy?

Actually it would be a good idea to take a break and maybe reboot, or at least reset.

Without realising it we tend to go in circles. Finding it difficult to concentrate on things because we are distracted by the mundane not really achieving much. These are signals that we are getting stagnated. We need to slow down and relax. Since we are so involved in things that external to us, however we may easily overlook what is really going on inside us. It during these themes that we need to step back from the things that occupy our minds and connect with our inner self, giving our minds bodies and spirits the time to heal, rejuvenate and reinvent.

This might feel like a non productive scene. But it is really necessary in the long run. It could be small capsules during the day. Like practising yoga or meditating or even something as simple as concentrating on our breathing. These small acts probably put us back in communication with the universe. The peace of the universe enters us that our everyday troubles get a little diluted.

Sometimes it’s like giving a gift to ourselves, i.e. giving ourselves a respite from our everyday trouble. With weight lightened we are more receptive to wisdom and answers the universe has to offer.

Friday, August 13, 2010

On Ramayana and Mahabharat

Contributing to a Anthology of Ramayana was an experience.


Presenting something new, or wrapping the old text into a new format was a challenge. While I was at it. So many thoughts, arguments surface and then vanish.

Somewhere along the way I figured, that the two epics that have achieved iconic worship status are so as we have never bothered to contemplate on it. If we were to use one word to sum up the epics then

Ramayana is all about compliance.

Mahabharata is about revolution.

Rama obeys Yadu disobeys

There is no division of kingdom Kingdom gets divided

Monogamy was upheld Both polygamy and polyandry are accepted

Social and war rules were honoured The rules have been bent and broken when the need arises.

Ramayana is greatly revered and worshipped, yet we are talking about destruction of the forest dwellers and their traditions. We venerating the Holocast at Lanka.

Hasyam Shurpanaka prakarnam is the definition of hasya, I fail to understand what is funny of disfiguring a woman. She was more educated than the women of Ayodhya, she came from a civilization that had different values and priorities from the ones of Ayodhya. We are conveniently ignoring the fact that Dasharatha did not even pretend to keep his King Kaikeya, about making Bharat the King, he just went ahead and announced Ram his successor. We are condoning and to a great extent even eulogising Rama’s act of denouncing Sita.

Mahabharat on the other hand tackles issues hands on. We have the necessary changed diagnosed and then dealt using either sama-bheda or danda.

Wednesday, August 11, 2010

Symbolism of the snake God

Satteri worship of goa is the worship of the anthill. The presence of a live anthill is indicative of fertile land. When the anthill is a termite hill it has fertile potential, and tends to go deep.


Folklore believes that the termite hill is the pathway to the Nagaloka or the land of snakes. Again we come to the fertility motif. Usually snakes tend to displace the termites.

Snakes particularly the Nagas i.e. the hooded snakes tend to move slighter and rest in crevice. Hence it is associated with fertility of earth. The shedding of the snake skin is considered parallel to the earth’s recovery of fertility cycle bonding the symbolism even further.

Myths round the world associate snakes with the mysteries of life and death. Mystic powers and healing are also symbolized and associated with snakes. We see this association even today.

Naga’s represent fertile soil, or deep mineral wealth of the earth, so logically they became the guardians of Lakshmi’s grace. The symbolism furthered and they are also worshiped by women seeking children. The Naga worship is also seen in farmers seeking a good harvest.

I find it a very interesting flow of festivals. The Nagapanchami is followed by the ganesha chaturti,

Again a totemic representation of all things that could destroy a crop, the elephant, and a rat, which is contained by a snake

Art uses snakes to represent both the spiritual and the material component. The goddess holds a slithering snake for only then does the shedding of the dead skin and rejuvenation takes place which is a must from natures point of view. The slithering snake represents the flow of rasa or flavour of life, the waxing and waning of the material life. The movement or slithering snake is associated with fertility, pleasure, and a life giving river

The coiled snake the Kundalini, which was brought under control by Krishna is representative of the Yogic or the spiritual energy it is like the raw milk full of potential.

The festival of nagapanchami is on 5th day of Shravan. This year it falls on aug.14th.

Tuesday, August 10, 2010

driving your life

Wake up in the morning, making coffee, then wake the kids, their lunch boxes, dropping them off to school rush to the clinic, market, this and that the entire schedule is like a mad hatters party. It is as though I am sitting in a car and being driven by someone else. It is as though I am driving yet I am not in the drivers seat.


This is not only me, many of us go from one thing to another until we end up back at home in the evening with just enough time to wind up for the day. We seem to just drift without taking stock our bigger picture or doing a single spontaneous thing for the day.

Maybe some time we should grant ourselves the luxury of sitting back figuring what we want and get right back into the driver’s seat. This could be a little uncomfortable at times, maybe we carry the onus of having to be responsible for any crash but the journey might at the end of it all be more worthwhile.

We can spend a little more time with ourselves and our family.

Wishing you a happy journey.

Sunday, August 8, 2010

changing the world

There are times, when we feel acute need to change others.


To get them to think like us, maybe this is the time that we need to look into a mirror. We may not find a wonderland like Alice did, but there would be a message for us.

When I think of snow white I think the beautiful stepmother and her evil mirror is something like our perception of humanity as a whole, i.e. dualistic. With a broad brush we paint pictures of people some like us, who share our opinions and attitudes and others who don’t. We are so caught up with the rightness of our thoughts and values that we are teased and sometimes even frustrated by the different.

Why is that we are unable to realize that we are all individuals.

Maybe because over the time we have learnt to flourish in the richness of lives we have built may come to believe that we are qualified to speak on behalf of the greater source.

Maybe if we pause a while we’ll figure that the sum of what we do not know exceeds the sum of what we know. Individual goals and potentials are different; we do a disservice when we try to make it all uniform.

Maybe we should realize our strength by giving up controlling, and embracing people for what they are. Appreciating their uniqueness,

Perhaps that’s what it’s all about at the end of the day; we respect the right of people to be them.

Maybe we can gaze inwards on to that one person who we can change i.e. ourselves.

Sunday, July 18, 2010

the unique Indian woman

Art of a country is the document of the philosophy of her people. While theatre is the document of the socio-cultural that era. The values and the day to day existence of the population.


We are persistently talking of a patriarchal society, and oppressed women; we are talking about the Indian women not being emancipated like her western counterpart. But is it really so?

I wonder,

Let’s look at a period were the Rama’s and Krishna’s were not so much of iconic or idolatry the period of Dandin, and Rajashekhara.

The deities referred to these plays which are usually metatheatrical in presentation, have a lot of mythology and mysticism woven into it, the worship of the mother goddess also dominates.

The period of Kalidasa could be 370-450 AD, judging by the subtle clues left behind. Kalidasa unlike other poets does not leave either his lineage or the lineage of his patrons.

Agreeing with scholars that he adorned the court of King Chandragupta, vikramaditya it is interesting to note, that the Queen of Chandragupta Dhruva Devi, was first married to Ramagupta the older son of Samudragupta, but she choose to reject him after the marriage and remarry the younger brother.

The probable biography of Kalidasa is traced in the Avantisundari Katha, by later scholars ie between 6th -7th century Sanskrit scholars of kanchipuram, where the Avanti sundari is not just the kings daughter, but crowned Queen of Avanti and her spouse becomes King consort. She is educated enough to hold discussions on politics, poetics, and social ethics. She is trained in martial arts too. She has the moral strength in her to tell Kalidasa to be worthy to be her spouse. The then social structure does not condemn her for it.

At the later end of the same period we have the Queen of Pulakehsi the second who retorted to scholar’s description of sharada as shweta varna (fair one) “I am the embodiment of sharada in learning and I am Krishna Varna”

Essentially what I am trying to say, is somewhere during the advent of the Bhakti cult from the intellectual reasoning era, it could also be invasions of various other cultures, that lead to the suppression of women.

Thursday, July 8, 2010

the body in our mind

The body in our minds,


We have such a image of ourselves in our minds that many of us are not able to relate to our pictures.

When I see a picture of myself particularly taken when I am unaware I feel that it is the image of an impostor, she does not match the image I have of myself in my mind.

To me my picture ought to look like a caricature of an inflated colon. So where has woman emerged from, she looks fairly presentable and people are reacting and responding to her.

More than wondering where this woman emerged from I need to be wondering where did the woman in my mind emerge from?

In her book Body Love Ruth Freedman observes most woman nurture negative images of themselves which is very distant from the reality. While in men it is the visaversa.

The conclusion of her research was

“there is hardly any connection between a woman’s physical attractiveness(as rated by others)and her satisfaction with her body image..feelings of self Worth..there is a strong relationship however between body image and self esteem”